Referátky

Kleopatra VII.

11. října 2009 v 13:22 | kAčA
Kleopatra VII.

Alkoholismus

26. května 2009 v 22:08
ALKOHOLISMUS

Tunisko

26. května 2009 v 22:05 | k*A*č*A*
TUNISKO

Sametová revoluce

26. května 2009 v 22:00 | k*A*č*A a Gabra4077
SAMETOVÁ REVOLUCE

Černá hora - referát

20. dubna 2008 v 20:20 | KK
ČERNÁ HORA
Rozloha 13812 km2. 616 000 obyvatel. Nejvíce jich žije na pobřeží, směrem do vnitrozemí se hustota zalidnění snižuje. Hlavním městem je Podgorica, sídlí zde vláda a parlament, současně je nejsilnější stranou sociální demokracie. Mezi další významná města patří Bar, Cetinje, Budva, Kotor a Nikšić, kde se vaří pivo.
Obyvatelstvo tvoří ze 72 % Černohorci, z 13 % Srbové a z 15 % místní muslimové. Úředním jazykem je srbština, jejím dialektem nepatrně odlišná černohorština. Oficiálním náboženstvím je srbské pravoslaví. Jako státní měna zde platí EURO. Národním pokrmem je pljeskavica a grilované čevapi, nejoblíbenějším nápojem je hroznová pálenka - Loza.
Tento malý přímořský stát se rozkládá na jihovýchodě Evropy. Je to převážně hornatá země, přičemž celé její horstvo spadá pod dlouhý řetězec pohoří Dinarské Planiny. Nejvyšší horou je Durmitor, vysoký 2522 m n.m., avšak nachází se zde mnoho jiných vrcholů, přesahujících 2000 m n.m.
Celková délka pobřeží činí 293 km, z toho 73 km tvoří pláže. Pobřeží není členité, až na sever. V horách teče mnoho menších řek, mezi největší patří Zeta, a Tara, která tvoří nejhlubší kaňon - 1300 m.
Největším jezerem je Skadarské jezero, rozkládající se na ploše 391 km2. Je to národní park tvořící hranici s Albánií. V Černé Hoře jsou další tři horské národní parky; Durmitor, Biogradska gora a nejmenší z nich - Lovćen.
Sousedí na jihu s Albánií, na severovýchodě se Srbskem, na sevozápadě s Bosnou a Hercegovinou a na západě s Chorvatskem. Je omývána Jaderským mořem, které tvoří celou její jihozápadní hranici. Podnebí je v Černé Hoře různé; na pobřeží typické středomořské subtropické, s letními teplotami okolo 34°C, směrem k horám přechází ve vnitrozemské mírné s teplotami okolo 28°C a na vrcholcích hor se mění na drsné vysokohorské, kde se teploty v létě pohybují okolo 20°C.
Dopravu zajišťuje 5174 km silnic a 249 km železnic, přičemž místní letecká společnost zase zajišťuje spojení s řadou evropských zemí. Životní úroveň je zde tedy nižší než u nás, to však neplatí v turistických oblastech o cenách, které jsou mnohdy ještě vyšší než u nás.
Hospodářství
Hlavní průmyslové odvětví těžební, strojírenský, elektrotechnický, chemický, a potravinářský průmysl. Těžba hnědého uhlí, lignitu, černého uhlí, ropy, zemního plynu, bauxitu a mědi. Zemědělství převažuje rostlinná produkce. Pěstuje se kukuřice, pšenice, ječmen, cukr. Řepa, brambory, sója, ovoce a zelenina. Chov skotů, prasat, ovcí, koní a drůbeže.
Celkově je možno Černou Horu charakterizovat jako malou, krásnou zemi se spokojenými, nepříliš pracovitými obyvateli. A jako zemi vydělávající hlavně turistikou.

Královna Viktorie

14. dubna 2008 v 22:32 | KK

Královna VIKTORIE


Viktorie, britská královna od 20. června 1837 a indická císařovna. Narodila se 24. května 1819, zemřela 22. ledna 1901. Během její 63 let trvající vlády, nazvané viktoriánskou epochou, Británie vybudovala obrovské impérium, využila zdrojů průmyslové revoluce a stala se jednou z nejrozvinutějších industrializovaných zemí na světě.
Vláda
Viktorie nastoupila na trůn po smrti svého strýce Viléma IV. Stala se posledním britským monarchou z hannoverské dynastie. Zprvu se jako velmi mladá královna nechala ve svých politických rozhodnutích ovlivňovat svým ministerským předsedou lordem Melbournem. V roce 1840 se provdala za prince Alberta z německé sasko-koburské dynastie. Viktoriina spřízněnost s německým prostředím měla kořeny už v jejím dětství, jejím rodným jazykem byla němčina, v období své vlády pak podporovala britsko-německé vztahy.
Z královského manželství s Albertem vzešlo devět potomků. Většina z nich později uzavřela pro Británii politicky výhodné sňatky.
V roce 1861 zemřel princ Albert na tyfus a Viktorie se stala vdovou. Po této události přestala královna prakticky zcela veřejně vystupovat a taktéž zanechala aktivního ovlivňování britské vnitřní politiky, což bylo typické pro první období Viktoriiny vlády.
Británie se politicky stabilizovala jako konstituční monarchie poté, co Viktorie z královských povinností vyzdvihla a začala praktikovat především jejich ceremoniální charakter. Sama podporovala konzervativní politickou stranu, její možnost výběru ministerského předsedy však byla díky ustálenému systému dvou politických stran silně omezena.

V zahraničních vztazích se nejprve Británie v letech 1854-1856 zúčastnila Krymské války, kdy ve spojenectví s Francií a Tureckem porazila Rusko. Později se v politické oblasti významně prosadil královnin oblíbenec Benjamin Disraeli, nejprve ministerský předseda židovského původu. Roku 1876 navrhl a prosadil pro Viktorii titul císařovna indická, když rok předtím získal pro Británii významný podíl v akciích Suezského průplavu. Kvůli jeho původu však na sebe a přeneseně i na Viktorii stahoval četné antisemitské nálady. Královna Viktorie působila po celou dobu své vlády v mnoha významných mezinárodních politických jednáních jako prostředník a zprostředkovatel.
Viktoriánská epocha a závěr vlády
Roku 1887 slavila Británie zlaté jubileum královny. Její blízký vztah k rodině, mateřství a středním vrstvám společnosti předurčoval celospolečenské změny v Británii, umožňující rychlý společenský vzestup i pro příslušníky nižších vrstev. Viktoriánská epocha však také vedla k jisté neupřímnosti, odcizení a uniformovanosti v lidských vztazích, které byly v této podobě nakonec smeteny obdobím první světové války.
V roce 1897 došlo k oslavě královnina diamantového jubilea. Viktorie zemřela o čtyři roky později.

NĚMECKO

24. února 2008 v 22:45 | KK
Spolková republika NĚMECKO
• Hlavní město Berlín
• Další města:Hamburg , Kolín, Frankfurt (3. nejv. letiště v Evropě), Stuttgart, Mnichov
• Řeky: Rýn, Mohan, Dunaj (propojeny průplavem), Labe,…
• Vyspělá úroveň služeb (školství, zdravotnictví, bankovnictví, obchod, doprava a pod.), 7x vyšší platy než v ČR
• Zemědělství - převážně v nížinách na severu (řepa, obilniny, chmel)
•Průměrný věk dožití obyvatel: 78,80 let (2006)
•Německo má oficiální název Spolková republika Německo. V Německu žije asi 82 mil. obyvatel. Podle žebříčků největších zemí podle rozlohy se Německo ocitlo na 61. pozici.
•Úředním jazykem je tu němčina.
Současná měna Německa je EURO, avšak do roku 2003 byly měnou Marky a Féniky.
Spolková republika Německo zaujímá značnou část střední a západní Evropy. Má přístup k Baltskému a Severnímu moři. Sousedí s Belgií, Českou republikou, Dánskem, Francií, Lucemburskem, Nizozemskem, Polskem, Rakouskem a Švýcarskem.
Krajina Německa s výjimkou alpského podhůří je většinou rovinatá až vrchovinná. Zcela na jihu se zvedá vápencové pohoří Alp. Na jihozápadě Německa se nachází pohoří Schwarzwald. Toto pojmenování vzniklo od tmavého zbarvení jehličnatých lesů, kterými jsou porostlé horské svahy. Jižní část Schwarzwaldu má žulové podloží a je vyhledávaným střediskem zimních sportů. Vyskytují se zde také minerální prameny, a proto zde vzniklo mnoho lázeňských středisek (např.Baden-Baden). Východně od Schwarzwaldu a jižně od Středoněmecké vysočiny je jedna z nejúrodnějších oblastí Německa.
Pro Německo je výhodnější uhlí dovážet. Přesto však zůstává spolu s USA na prvním místě ve světě v těžbě hnědého uhlí i v jeho spotřebě. Dále má Německo zásoby draselných solí, měděné rudy, uranu a ropy. Dalšími významnými průmyslovými odvětvími jsou výroba automobilů, strojírenství, elektrotechnika, chemický průmysl a potravinářský průmysl. Německo je pátým světovým vývozcem potravin a zároveň druhým největším světovým dovozcem potravin. Dováží především tropické ovoce a jiné lahůdky.Pěstují se zde především obiloviny, brambory, zelenina a ovoce.
•Německo má i nádherné umělé a přírodní památky jako např. : Katedrála v Cáchách, Kostel Panny Marie, Křídovou skálu na Rujáně, ,,Ostrov muzeí´´ v Berlíně atd.

Egypt

10. ledna 2008 v 14:19 | KK
EGYPT
Egypt je nejstarší stát na světě a jeho historie je více než bohatá, sahá až do doby 5000 let př. n. l.
Přitahují nás nejen jeho památky, ale také monumentální(obrovské,velkolepé atd.) sochy, chrámy,
mytologie, písmo, i náboženství, bohové a králové egypta - faraoni.
Když se řekne Egypt, každému z nás se automaticky vybaví faraoni, známá řeka Nil, velká
Sfinga a hrobka známého krále Tutanchamóna. Egypt je zemí nádherných památek, úžasné kultury
a překrásného náboženství. Snad každého musí tato překrásná země lákat. V Egyptě jsou postaveny
monumentální pyramidy, které ve Staré říši sloužily faraonům jako jejich hrobky, jsou zde i krásné
chrámy utopené v písku pouště a nesčetné množství mešit.
Egypt je také zemí plné různých extrémů. Úzké pásy úrodné země, které jsou jen v úzkém okolí
řeky Nil ale hlavně v její Deltě, jsou lemovány nekonečnými plochami pouště. Egypťané se velmi
báli pouště. Ve dne tam panoval spalující žár a v noci překvapující chlad. Ale v poušti žili i
kočovníci, kteří přepadávali města.
Řeka Nil byla pro Egypťany nejen řekou posvátnou (žijí v ní posvátní nilští krokodýli),ale také se jí
velmi báli. Každoroční záplavy, krokodýli, její velikost...
Civilizace starověkého Egypta byla dlouhověká civilizace v severo-východní Africe. Byla
soustředěna podél středního až dolního toku řeky Nilu. Svého největšího rozsahu dosáhla během
druhého tisíciletí př. n. l., toto období je označováno jako období Nové říše. Rozprostírala se od
delty Nilu na severu, na jih až po Jebel Barkal u čtvrtého nilského kataraktu. V různých obdobích
zahrnoval starověký Egypt oblasti jižního Levantu, Východní poušť a pobřeží Rudého moře,
Sinajský poloostrov a Západní poušť (několik oáz).
Starověký Egypt se rozvíjel nejméně tři a půl tisíciletí. Vše začalo počátečním sjednocením států v
údolí Nilu okolo roku 3150 př. n. l. a skončilo v roce 31 př. n. l. když si raná Římská říše podrobila
a zabrala Ptolemaiovský Egypt jako stát. Nicméně toto nebylo první období cizí nadvlády. Římské
období bylo svědkem postupné přeměny v politickém a náboženském životě v údolí Nilu, značící
ukončení nezávislosti civilizačního vývoje.
Civilizace starověkého Egypta byla založena na jemně vyvážené kontrole přírodních a lidských
zdrojů, charakterizované v první řadě řízeným zavlažováním úrodného údolí Nilu, využitím
minerálů údolí a okolních pouštních oblastí, raným rozvojem nezávislého systému písma a
literatury, organizací společných úkolů, obchodem s okolními státy v severovýchodní Africe a
východním Středozemí a konečně vojenskými výpravami, které ukazovaly říšskou nadvládu a
územní převahu sousedním kulturám. Tyto aktivity podporovaly a organizovaly sociálně politické a
ekonomické elity, které dosáhly společenské shody pomocí vypracovaného systému polyteistické
náboženské víry pod osobou (polo)božského vládce (obvykle muže, nástupce z vládnoucí dynastie).
Písmo
Egypťané používali hieroglyfy, avšak toto obrázkové písmo ovládali jenom nejvzdělanější osoby -
kněží a písaři. Často ani sám faraon neuměl psát. Hieroglyfické písmo rozluštil na přelomu 18. a 19.
století Jean-François Champollion, díky nálezu Rosettské desky. Psali pouze na papyrus, jelikož
tehdy ještě neznali papír. Hieroglyfy se psaly zleva doprava, zprava doleva nebo shora dolů.
Nil pro egypťany znamenal život. Pravidelně se opakující záplavy ukazovaly, kolik bude v daném
roce úrody. Podle toho se také vyměřovala půda a vypočítávaly daně. Starověký Egypt byl
nejbohatší a nejrozvinutější stát na světě. Bohatství získával z podmaněných států nebo výměnným
obchodem s okolními zeměmi.
Faraoni Egypta
Faraoni byli vládci Horního a Dolního Egypta, králové s neomezenou mocí. Faraon byl pozemským
synem boha Re, nejvyššího ze všech bohů. Byl považován za žijícího Hora a uctíván jako bůh.
Symbolem faraona byla dvojitá královská koruna, která symbolizovala Horní a Dolní Egypt. Bílá
část znamenala Horní a červená Dolní Egypt. Po smrti faraona bylo jeho tělo balzamováno
(mumifikace) a uloženo do sarkofágů. Mumifikace byl složitý proces, který připravil faraona na
posmrtný život. Faraon byl uložen do hrobky s bohatou pohřební výbavou.
Egyptští bohové
Tak bohatý a pestrý systém náboženství nemá snad žádný jiný národ než měl starověký Egypt, kdy
existovalo více než 2000 bohů a bohyň. Egyptští bohové byli uctíváni v hojné míře po celé zemi, v
různých částech Egypta většinou vládli jiní bohové. Egyptští bohové a bohyně měly podoby zvířat,
předmětů i vymyšlených fantastických bytostí a strašlivých démonů. Mnoho bohů mělo podobu
mužského těla se zvířecí hlavou.
Egyptské památky
Egypt není země bohatá pouze na svou historii. Vyspělá staroegyptská civilizace po sobě zanechala
úctihodné památky, které jsou proslulé po celém světě. Kdo by neznal egyptské pyramidy v gíze,
které střeží sfinga, velkolepé chrámy v Egyptě, krásné reliéfy a papyrové svitky. Dochovaly se
dokonce i šperky egyptských faraonů a královen.
Údolí králů
Špatně přístupné Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonům z 18. dynastie a později i 20.
dynastie. Nachází se na západím břehu Nilu nedaleko starobylého města Théby.

Fototyp aneb co jste za typ kůže a jak ji chránit??

10. prosince 2007 v 14:06
Fototyp
Lidé reagují podle svého typu kůže na sluneční záření rozdílně. Člověk by měl znát svůj typ kůže, aby mohl správně zacházet se sluncem a soláriem.
Na celém světě se rozlišuje šest typů kůže, přičemž v Evropě se vyskytují první čtyři typy:
Fototyp 1
Lidem s fototypem 1 se nejrychleji spálí uši, nos, víčka a dekolt.
Pleť po opálení bude lehce narůžověle opálená.
Ochranný faktor: Na dovolené v České republice vám budou stačit opalovací přípravky s SPF 20 a 30. K moři si však sbalte kosmetiku s SPF 20 až 50. Tipy na dovolenou naleznete zde...
Fototyp 2
Majitelé fototypu 2 mají blonďaté nebo plavé vlasy a modrošedé až zelené oči. Jejich pleť barvy broskve pár paprsků neohrozí.
Jak se opalovat: I když je pleť, oproti rusovlasým odolnější, příliš riskovat se nevyplatí. Sluneční ochranu mají totiž jen o stupeň nižší. Při volbě opalovacích přípravků přihlížejte k tomu, zda mají chemický či minerální sluneční filtr. Chemický filtr se vstřebává do pokožky a
může vyvolat alergické reakce. Minerální filtr se hodí pro citlivou pleť, jelikož působí jen na jejím povrchu, kde odráží sluneční paprsky.
Pozor: Při opalování se raději vyhněte deodorantům a parfémům. Ty mohou kůži podráždit a zanechat barevné skvrny.
Pleť po opálení pleť po opalování bude jemně karamelová.
Ochranný faktor: Ve středomořském klimatu vám postačí SPF 20 až 25. K moři si přibalte kosmetické přípravky s SPF 30 až 40.
Fototyp 3
Máte-li fototyp 3, pak jsou vaše vlasy hnědé. Pleť má přirozený a jemný nádech. I když se rádi vystavujete slunci, jen málokdy se spálíte.
Jak se opalovat: Myslete na to, že přirozená imunita vaší pleti není nekonečná. Dermatologové se shodují na tom, že si můžete dovolit nechráněný pobyt na slunci maximálně 15 až 20 minut. Nemějte však obavy z toho, že opalovací přípravky vás o krásně bronzovou pokožku ochudí. Naopak vám dopřeje pozvolné a zdravé opálení.
Pozor: Při aplikaci opalovacích přípravků, věnujte zvýšenou pozornost mateřským znaménkům, která jsou náchylnější k tvorbě kožního nádoru. Potírejte je opalovacím mlékem s vyšším ochranným faktorem.
Pleť po opálení: Pleť po opálení bude mít většinou bronzovou až po odstín mléčné čokolády.
Ochranný faktor: U nás bude vaše pleť v bezpečí s SPF 10 až 15. U moře pak používejte kosmetiku s SPF 20.
Fototyp 4
Lidé s havraními vlasy, tmavě olivovou pletí a hnědýma očima mají fototyp 4. Pokud se ovšem opalují bez ochranných přípravků, zaplatí za to novými vráskami a často i skvrnami na kůži.
Jak se opalovat: I když je pleť odolnější proti slunci, ochranu opalovacích krému byste podceňovat neměly. Snížíte tak riziko rakoviny kůže a poškození pleti.
Sluneční paprsky vysílají volné radikály, které pleť vysušují a tvoří ji náchylnější k tvorbě pigmentových skvrn a vrásek.
Pozor: Záření UVA a UVB útočí na vaše oči, proto si je chraňte slunečními brýlemi.
Pleť po opálení: bronzová

Naši pejsci jak je neznáme!!

27. listopadu 2007 v 11:47

Naši pejsci jak je neznáme

Předchůdce psů

První známky psí rodiny, se datují do doby před 38 miliony lety. Rodina psovitých šelem zahrnuje různá psovitá stvoření, z nichž nejznámější jsou vlci, lišky, šakali, kojoti, psi dingo a divocí psi. Vědci neustále spekulují o tom, která psovitá šelma byla domestikována a vzešel z ní pes domácí. Nejpravděpodobnějšími kandidáty jsou vlk a šakal.
Předchůdcem psů bylo zvláštní, na stromech žijící zvíře zvané Miacis (viz obrázek). Žilo asi před čtyřiceti miliony lety. Je předchůdcem nejen všech šelem psovitých, ale i medvědovitých a kočkovitých. Vývojová větev, která pak pokračovala ke psům, pokračuje zvířetem zvaným Cynoditis, které žilo asi před dvanácti miliony lety. Bylo už lépe vybaveno pro běh. Dalším následovníkem byl Tomarcus, ze kterého se vyvinuly všechny dnešní psovité šelmy. Byl hodně podobný dnešnímu psu, údajně byl však méně inteligentní.
První psi
Lidových pohádek o prvním psovi existuje mnoho. Podle Indiánů z kmene Kato v Kalifornii byl svět stvořen bohem Nagaichem. Ten pak procházel po novém světě a tvořil všechny věci i živé bytosti. Muže a ženu, potoky a řeky, pak všechna zvířata. Všechna kromě psa. Pes provázel Nagaicha už od první procházky - Bůh už psa měl. Pes tu byl odjakživa.
Kouzlo této pověsti spočívá právě v její částečné pravdivosti - spojení člověka a psa je skutečně starší, než nejranější známky civilizace. K domestikaci psa došlo několik tisíc let před zdomácněním dalších druhů zvířat (ovcí, koz, skotu nebo sobů).
První nepochybnou stopou je zkamenělina domestikovaného psa stará asi čtrnáct tisíc let, nalezená v jeskyni na území dnešního Iráku. Tento pes byl společníkem lidí žijících v paleolitu (starší doba kamenná). Čelist tohoto psa byla natolik podobná čelisti dnešního psa, že se nejdříve archeologové domnívali, že se do jeskyně zatoulal soudobý pes a zemřel tam. Stáří kosti se pak odhalilo technikou datování podle obsahu fluoru.
Do stejného období patří i nález z jižní Evropy, kde šlo o kostru dívky doby kamenné, kolem jejíhož těla byli uloženi čtyři psi. Další nálezy dokládající spojení lidí a psů pocházejí z Ameriky, Dánska, Číny a Sibiře.

Indonéský ostrov Borneo

30. října 2007 v 20:28
Borneo
Mezi indonéské státy patří Borneo. Je to velký ostrov v jihovýchodní Asii. Dělí se o něj tři státy. Největší částí ostrova je indonéská provincie Kalimantan. Sarawak a Sabah na severu patří Malajsii. Brunej na severním pobřeží je nezávislý stát, kde vládne sultán. Borneo leží na rovníku, takže po celý rok vládne horké, vlhké počasí. Zalesněné hory poskytují útočiště lovcům sběračům, ale jejich způsob života je ohrožen kácením stromů. V lesích také žijí orangutani a jiná zvířata, která jsou díky lesnímu hospodářství čím dál vzácnější. Na Borneu se nachází několik nádherných jeskyní, například Sarawacká síň, která je největší na světě. Kolem ní se dnes rozprostírá národní park.
Zajímavost: Na Borneu žijí i velcí živočichové např. Anakondy Velké nebo některé druhy pavouků.

Pitný režim

30. října 2007 v 20:25
Co pít? Kolik pít? Kdy pít?
Co pít?
- kojeneckou nebo filtrovanou vodu
- stolní a pramenité vody
- bylinkové čaje a zelený čaj (připravené z filtrované nebo kojenecké vody)
- minerální vody s nízkou mineralizací

Kolik pít?
- za normálních teplotních podmínek nejméně 0,5 litru (maximálně 0,7 litru) na každých (i načatých) 15 kg hmotnosti - 70kilový člověk: 70 : 15 = 4,7 x 0,5 = 2,3 litru
- v případě větších ztrát vody pocením: na každý 1 kilogram úbytku tělesné hmotnosti při fyzické aktivitě doplnit tekutiny v objemu 1 litru
- sledujte si barvu moči
- čím tmavší, tím horší (jste dehydratovaný - zvyšte příjem tekutin)
- ze šťávy červené řepy může být růžová, jinak by měla být čirá

Kdy pít?
- ráno na lačno 0,3 - 0,8 litru (podle hmotnosti)
- mezi hlavními jídly (myslím tím mezi snídaní a obědem a mezi obědem a večeří )
- nejméně během jídla - odvykněte si zapíjet jídlo tekutinou - sliny jsou na trávení a pro sliznici důležitější než pivo a cola dohromady
- každé sousto dobře rozžvýkejte
- pokud máte po jídle žízeň, napijte se, ale nevypijte najednou mnoho (max. 2 dl tekutiny)
- před spaním (ne moc -, abyste si zbytečně nerušil spánek buzením se na toaletu, ale nechoďte spát žíznivý - v noci mnoho vody vypotíte a vydýcháte)

Internet (současnost)

30. října 2007 v 20:24

Současnost Internetu

Jedním z nejpoužívanějších slov současnosti je slovo Internet. Mluví se o něm ve spojení s informacemi, komunikacemi a jinými vymoženostmi moderního světa. Internet však není jen pro počítačové odborníky, ale může ho využít kdokoliv z nás. Jednou z příčin, které vedly právě k rozvoji Internetu, je jeho snadné používání. Pro práci s Internetem už není potřebná znalost příkazů.
Co je to WWW?
Zkratka WWW (World Wide Web) znamená v překladu přibližně něco jako "síť obepínající planetu" a přesně vystihuje rozšíření této sítě. Internet dnes najdete od Grónska až po Austrálii. Princip pohybu po Internetu spočívá pouze v klikání myší.
Multimédia
Na Internetu mají multimédia také velký význam. Jde o to, že na WWW stránkách můžete najít různé multimediální prvky (např. obrázky, hudbu, video). I když současná rychlost internetového spojení nedovoluje plynule přehrávat klasický videozáznam.
Dnes už je i v ČR běžné, že rozhlasové stanice vysílají po Internetu.
Připojení
Jednou z variant je připojení pomocí pevné linky. Zatím je ještě dost drahé. Hodí se spíš k připojení celé sítě. V dnešní době se připojení realizuje nejčastěji pomocí modemu. Modem je zařízení, pomocí kterého se přes telefonní linku spojíte s počítačem poskytovatele Internetu. Naštěstí Český Telecom-teď už nazývaný jako O2-vyšel uživatelům Internetu vstříc a zavedl speciální telefonní čísla pro levnější připojení.
Nemusíte se obávat, že byste při prohlížení informací z USA platili mezinárodní telefonní poplatky. Ať na Internetu provádíte cokoliv a kdekoliv, platíte pouze telefonní poplatky za připojení ke svému poskytovateli.
CO INTERNET NABÍZÍ ??
V současné době existují na Internetu miliony WWW stránek, z nichž je většina v anglickém jazyce. Ale ani český Internet není chudý. I u nás je možné najít mnoho stránek, které obsahují velké množství informací.
jednou z oblastí, která se na Internetu rozvíjí obrovskou rychlostí, jsou informace, které můžete využít při práci.
Internet je největším konkurentem pro noviny. Výhodou internetového zpravodajství je jeho aktuálnost. K dispozici je velké množství stránek s aktuálním zpravodajstvím.
Internet začíná pomáhat i jako Zlaté stránky. Najdete zde totiž například slovníky, aktuální kurzovní lístky nebo velkou nabídku pracovních příležitostí. Ti, kdo se stále nemohou rozhodnout, kam na dovolenou, si mohou vybrat na stránkách cestovních kanceláří. Ty zde totiž nabízejí své katalogy.
Pokud se někdo zeptá, co mu může Internet nabídnout, existuje jen jedna správná odpověď: VŠECHNO. Na Internetu snad neexistuje oblast , o které by nebyly stovky stránek informací.

Marco Polo

30. října 2007 v 20:22
Marco Polo a jeho cestovatelský život
Marco Polo byl prvním evropským cestovatelem v pravém slova smyslu. Podnikl cestu z Benátek až do Číny. Jeho pravdivému vyprávění, ale nikdo nevěřil a zemřel jako lhář a snílek.
Marco Polo, pozdější autor cestopisu, se narodil v roce 1254 v rodině benátského obchodníka. Cestovatelé byli i jeho otec Niccolo a strýc Mateo.
Marco se první výpravy dočkal v patnácti letech, výprava byla doprovázena dvěmi doktory teologie. Cesta přes horské plošiny a pohoří Asie trvala 4 roky, do Pekingu se dostali v roce 1275. Kubilaj mongolský chán je velkoryse přijal a všichni se stali státními úředníky. Marca, který se rychle naučil mongolsky a persky, si velmi oblíbil. Mladý Polo se seznámil s vyspělou civilizací, používající papírové peníze, dokonalý systém poslů, využívající uhlí a petrolej. Polo v úřadu inspektora procestoval téměř celou rozsáhlou mongolskou říši, strávil zde 17 let.
Všichni Polové už mysleli na návrat do Evropy,ale Kubilaj chtěl dále využívat jejich služeb. K návratu domů Polové využili svatbu chánovy dcery s perským vládcem. Po moři cestovali jižně z Číny okolo zadní Indie. Polo později ve své knize popsal bohatství Filipín, Jávy, Cejlonu, Indie. Z Cejlonu flotila pokračovala do Persie. Celá plavba trvala 2 roky. Z města Hormuz, kde přistáli se vydali po souši konečně do Evropy. Do Benátek se dostali v roce 1295. Později po návratu byl v jakési námořní bitvě mezi Janovany a Benátčany Polo zajat a strávil ve vězení tři roky.
Během svého nedobrovolného pobytu ve vězení nadiktoval svoje vzpomínky spoluvězni. Tak vznikl cestopis Milion. Propuštěn byl v roce 1299, žil do roku 1324, živil se dál jako obchodník.
V knize Milion popisuje tamější poměry, geografii. Kniha se setkala s velkým úspěchem, ale čtenáři nevěřili předloženým faktům.
Jeho cesta trvala 26let od roku 1269 do roku 1295, zpět do Benátek se však vrátil až roku 1299. Marco Polo se dožil se 70let.

Čingischán

30. října 2007 v 20:22

Čingischán


Čingischán (Temudžin)
*1155(?)-18.8.1227
otec Yesugei vůdcem jednoho z mongolských kmenů v Mongolsku
1161 mongolské kmeny poraženy Tatary v koalici s říší Chin (S.Čína) ? pokles prestiže Mongolů v oblasti V.Mongolska
v 9-ti Temudžinových letech si jel vybrat budoucí manželku do vých. mongolského kmene Konkirat za doprovodu otce ? 10-letá Borte, dcera náčelníka kmene
při návratu pozváni Tatary na hostinu ? Yesugei zákeřně otráven ? ještě stačil Temudžina odvést do bezpečí, poté však sám umírá na otravu
Temudžin již dospívající muž ? jeho kmen přepaden kmenem Taichi, stačil utéci, potom však zajat ? několik let v otroctví ? útěk
bere si již dříve zvolenou Borte za manželku
setkání s Toghrilem ? bývalý spojenec jeho otce
(Toghril ? vůdce kmene Kerejtů v centr.Mongolsku ? z části křesťané ? tzv. Nestoriánské sekty ? zmatené zprávy o spojení Toghrila a Temudžina do Evropy ? vzbuzení bláhových nadějí že Temudžin je bájným knížetem Janem, křesťanským vládcem a bohem seslaným spasitelem věřících, trpících pod muslimskou nadvládou. Také díky tomu mongolští vyzvědači Kartasové prováděli dlouho bez překážek průzkum příštích bojišť až k Rýnu vydávajíc se za tuláky či obchodníky.)
Temudžin přepaden kmenem Merkitů ze Severu ? unesena Borte
za pomoci Toghrila a Jamuky (mladý náčelník mongolských kmenů) společné osvobození Borte
Jamuka nejlepším Temudžinovým přítelem
později Jamuka rozchod s Temudžinem - oba chtějí ovládat Mongolsko
většina mongolských vůdců chce být pod Temudžinovým vedením ? zvolen jejich vůdcem s titulem Čingischán (v překladu ??universální monarcha??)
1198 Temudžin za pomoci Toghrila poráží Tatary ? Toghril poté získává čínský titul wang (??princ??); ong = čínsky wang ? Toghril známý též jako Ongchán
1200-1202 poražena koalice vedená Jamukou
1202 kompletně poraženi Tataři ? úplně vyhlazeni (někdy se používá pro mongolské válečníky a jejich příbuzné kmeny označení Tataři ? pouze chybné označení Evropany ve středověku a často používané chybně i dnes, neboť tatarské (=tartarské) kmeny byly zcela vyhlazeni viz. výše Temudžinem )
1203 Temudžin rozpory s Toghrilem ? krvavá bitva ? bez vítěze; Temudžin se stahuje zpět do SV Mongolska a sestavuje silnou armádu ? poráží Toghrila (Ongchán) ? Temudžin kompletně ovládá Centrální a Východní Mongolsko
1206 smrt Jamuky ? Temudžin ovládne pomocí smluv a bojů celé Mongolsko
1206 Temudžin zvolen na Velkém Kurultaj (porada nejvyšších osobností a velitelů říše) Velkým chánem všech Mongolů (= Chán chánů = Cha-Khan)
pravděpodobně dlouhá období sucha hubící stáda, hlavní majetek mongolských vůdců ? důvod prvotních výbojů
1211 útok na říši Chin (S.Čína) ? 200 tis. Armáda pronikla na pěti místech Velkou Čínskou zdí ? do konce roku dobyta velká část území říše Chin
1214 dobyto celé území na sever od Huang-He
přípravy na dobytí Khanbaliku (Peking) ? hl. město říše Chin
císař říše Chin daroval svou dceru Temudžinovi za manželku s obrovskými poklady jako věnem ve snaze zabránit dobytí Khanbaliku (neúspěšné ? viz. níže)
1215 Temudžin dobývá a masakruje Khanbalik
1216 návrat do Mongolska ? organizace armád
1219 zavražděn Temudžinův vyslanec v Ortaru (nedaleko dneš. Taškentu), v říši tureckých Chovarezmovců ? ??kvetoucí říše?? Chorézm, které vládl Sultán Mohamed; na území dnešních států: Turkmenistán, Uzbekistán, Tadžigistán, Afghánistán, velká část Íránu
?na podzim 1219 útok na Ortar ? dobyto (jedno z největších a nejvíce prosperujících měst tehdejší doby, důležité centrum obchodu)
1220 dobytí dalšího velkého města v Chorézmu ? Bukharu
Sultán Mohamed prchá na západ ? vysláni za ním 2 generálové (Subetej) ? nalezli Mohameda na ostrově v Kaspickém moři ? zabit
Subetej postupuje dále na západ; 1223 poráží Rusko-polovská vojska vedená Mstislavem Mstislavičem Haličským u Kalky; poté se Subetej navrací zpět do Mongolska
1221 Temudžin vtrhnul do Afghánistánu a dobývá Baku; nejstarší syny posílá dobývat další města na sever, nejmladšího syna posílá do V.Persie ? Turkmenistá, Írán
Jalal (syn Sultána Mohameda) poráží mongolská vojska u Kábulu
1221 Jalal definitivně poražen na břehu Indusu
při těchto svých výpadech Temudžin dokonale ??smetl ze Země? celou říši Chovarezmovců
při dalších výpadech způsobil strašné krveprolití v Arménii a Gruzii ? téměř vyhlazeno veškeré obyvatelstvo
po těchto výbojích se Temudžin vrací zpět do Mongolska
1225-1227 boje proti konfederaci Tangutských kmenů v S. Číně
1227 smrt v Číně ? oficiálně oznámena armádě až po dobytí obléhaného města
o Temudžinově hrobu kolují legendy, dodnes se neví s přesností, kde leží

Základem Temudžinova úspěchu byla jeho obrovská perfektně organizovaná, obrovsky pohyblivá armáda s vysokou kázní ? vojska měla lákavé motivace v podobě co největší kořisti žena, koní atd. Mongolové byli také excelentní jezdci a lučištníci. Temudžinova vojska měla propracovanou špičkovou špionáž, signalizaci, předávání rozkazů a válečnou strategii v té době na velmi vysoké úrovni.

Bilig ? sbírka Temudžinových výroků
Pchaj-ca ? kovová destička (vyrytý Temudž. příkaz) ? volný průjezd, vládcové jednotlivých území byli povini majiteli poskytnout útočiště a vybavení (např. čerstvé koně)
Jasa ? ustanovení zákonů vydané Temudžinem
Karakorum ? hl. město Mongolska (Vých.Mongolsko), místo konání Velkého Kurultaj

Temudžin měl za svého života mnoho žen a konkubín. Jeho nástupci byli 4 synové, které měl s první ženou Borte:
1. Jochi (Džuči) ? synové Bátů - zakladatel Zlaté Hordy; Urdu; Šejbají
2. Jagathai ? Centrál. Asie ? syn Buri
3. Ogodei (Otkaj) ? 1227-1241 Velký chán- Mongolsko a S.Čína ? synové Gujuk - 1246-1248 Velký chán; Kadan
4. Tolui (Tulichán) ? Vých.Mongolsko ? synové Mongej (Manguchán) ? 1251-1259 Velký chán; Kublaj (Burgidžin Chubilaj, Budžek) ? dynastie Juan v S.Číně, 1259-1294 Velký chán; Hulagu ? Khanidská dynastie v Persii

Bátů 1236-1242 tažení do Ruska, Střed. a Již.Evropy (Polsko, Čechy, Uhry, Dalmácie). Roku 1241 poražen Václavem I. u Olomouce. Proti němu se soustředili evropští spojenci: Václav I., Fridrich Rakouský, Bernald Berthold, Bernard Korutanský a patriarcha aquilský na rakouských hranicích a Bátů se již nesnažil dále pronikat na západ, neboť měl také velké problémy při bojích s Litevci později podporovanými polskými vojsky .
 
 

ReklamaOficialní video ze Breaking Dawn (Rozbřesk)